Valitsus kinnitas majanduse elavdamise ekspertkogu koosseisu

Valitsus kinnitas majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu, kuhu kuuluvate ärijuhtide, majandusteadlaste ja -ekspertide eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes. Teenusmajanduse Koda esindab ekspertgrupis koja juhatuse esimees Jaan Pillesaar.
Loe lisaks

TMK ettepanekud Vabariigi Valitsusele lisameetmete osas seoses Covid-19 kasvava mõjuga majandusele

Teenusmajanduse ettevõtted annavad üle 70% Eesti majanduse SKT-st ja seetõttu on tegemist kõige enam SKT-d mõjutava majandusvaldkonnaga. Majandusolukorra hindamiseks teenusmajanduses sektoris viisime Teenusmajanduse Koja liikmete seas läbi küsitluse, et paremini mõista valdkonna ettevõtete olukorda ning ootusi valitsusele. Uuringu tulemuste kokkuvõte saadeti kirja lisana. Vastavalt liikmete tagasisidele koostasime Vabariigi Valitsusele pöördumise, kus rõhutasime kõik olulisi aspekte. 
Loe lisaks

Arhiiv

.