Teenusmajanduse koda

Kojast

Teenusmajanduse Koda ühendab ettevõtteid, kes väärtustavad tulevikku suunatud innovaatilisi ideid ja ärimudeleid ning häid inimesi. Head disaini, tehnoloogiakasutust ning vastutustundlikku ja säästlikku arengut.

Oleme vabatahtlik teenusmajanduse ettevõtteid ühendav organisatsioon, kelle liikmeskonna moodustavad peamiselt edumeelsed IT-, tehnoloogia-, meditsiini-, finants-, õigus-, konsultatsiooni ning loomevaldkonna ettevõtted.

Meie liikmete jaoks on oluline, et Eesti majanduslikku potentsiaali toetaks kaasaegne haridussüsteem, tööjõu- ja maksupoliitika ning tegevused, mis kujundavad Eestit kui atraktiivset investeerimissihtkohta. Selle eesmärgiga oleme välja töötanud ka visiooni "Isemajandav Eesti".

Teenusmajanduse Koda loodi 2010. aastal 20 edumeelse ettevõtja poolt. Tänaseks on meie liikmeskond kasvanud pea 100 liikmega organisatsiooniks.