Teenusmajanduse koda

Juhatus

JAAN PILLESAAR, juhatuse esimees
Helmes AS

"Võtsin Koja juhtimise vastutuse kanda sellepärast, et iga inimene peaks oma elus tegema vähemalt ühe heategevusliku, ühiskonnale kasuliku projekti. Oleme Kojas oma projektiks valinud teema, milles näen suurimat loodavat väärtust ühiskonnale – kaasaegse tehnoloogia ja majandusteaduse rakendamine kogu ühiskonna teenistusse. Kui Teenusmajanduse Koja visioon tulevikuühiskonna korraldusest õnnestub ellu viia, saab Eestist eeskujuriik tuleviku maailmale. Kõikide Eesti kodanike elatustase tõuseb märgatavalt. Ja kõigi nende riikide heaolu, kes Eestist seejärel eeskuju võtavad."

Jaan on üks Targa Eesti algatusrühma liikmeist ja Teenusmajanduse Koja asjutajatest. Tal on enam kui 20-aastane juhtimiskogemus IT-sektoris ning tema käes on Helmes kasvanud Eesti üheks juhtivaks tarkvaraettevõtteks. 


MÄRT HAAMER, juhatuse liige

Overall Eesti AS

“Näen koda ärksa keskkonnana, mis võimaldab meie liikmesettevõtetes töötavatel ja huvitatud inimestel olla kaasatud ning osaline Eesti elu- ja töökeskkonna parendamisel. Usun, et ühiskondlikult panustavate ja tarkade töötajatega ettevõtted on õigeks eeskujuks kõigile ja hooandjaks targale Eestile.”

Märt on juhatuse liige tehnoloogia- ja teenusettevõttes Overall Eesti AS, mille põhiülesandeks on hästi ja targalt teenindada oma kliente. Luues just selliseid lahendusi, mis aitavad kliente nii kontoriprindi kui trükitootmise tõhusamal korraldamisel või siis on tehnika ja teenustega abiks loov-ettevõtmiste ning seikluste jäädvustamisel nii pildis kui filmis. Märdile on oluline hoida oma tarka ja kogemustega meeskonda, valida õigeid tehnoloogiad ja pidevalt uuendada ettevõtte oskustebaasi.


MARGUS METS, juhatuse liige

KPMS & Partnerid OÜ