Kommenteeri

Personalirendiettevõtete Liit ja Teenusmajanduse Koda: Eesti vajab tööõiguse totaalset muutust

Teenusmajanduse Koda ühendas jõud Eesti Personalirendiettevõtete Liiduga, et astuda üheskoos kiireid ja jõulisi samme Eesti tööõiguse kaasajastamiseks. Ühine suurim eesmärk on liikuda tänase tööturu vajadustele vastava tööõiguse suunas, mis oleks paindlik, arvestaks uusi töötamise viise ning oleks toetav ka välisekspertide kaasamiseks.

Jõud ühendanud organisatsioonide hinnangul on konkurentsivõimelise ja innovatiivse digiriigina toimimiseks vajalik arengutega kaasas käia ka tööõiguse vallas. Teiste riikidega konkurentsis püsimiseks on oluline juba täna arvestada globaalsete arengutrendide ja uute töövormidega.


Probleeme kehtivas tööseaduses on palju ning ka käimasolev tervisekriis on toonud välja uusi kitsaskohti. Muutunud ärimudelid, tehnoloogia kiire areng ning sotsiaalsed ja kultuurilised ümberkujunemised näitavad selgelt, et uute töövormide lisandumisega vajab meie tööseadusandlus kaasajastamist ja oluliselt paindlikumaid võimalusi.

 

“Täna seisame tööturul silmitsi palju suuremate väljakutsetega kui 10 või 15 aastat tagasi. Nende lahendamiseks tuleb leida uusi tugevaid liitlasi. Teenusmajanduse Koda on kõige sobivam ja lähim koostööpartner meile, sest just teenusmajanduse valdkonnas on kõige suurem vajadus paindlikkuse järele, aga ka kõige parem arusaamine tuleviku tööturu võimalustest ja vajadustest. Eesti ei vaja töölepingu seaduse kohendamist, vaid täiesti uut ja paindlikku seadust, mis ei püüa kõike reguleerida, eriti aegunud on aja- ja kohapõhised piirangud teenusmajanduses,” rääkis EPRELi president Heigo Kaldra.

 

Teenusmajanduse Koja juhatuse esimehe, IT-ettevõtte Helmese juhi Jaan Pillesaare sõnul on tehnoloogiaettevõtlus Euroopas olematu ja IT-ärisse tarku töötajaid tuua väga keeruline. “Eesti tööjõuturg on olematult väike ja tarka tööjõudu saada keeruline, sest ühelt poolt piirab nende õigusi kehtiv tööseadusandlus ja teisalt maksustatakse neid siin liialt kõrgelt,” näeb Pillesaar vajadust süsteemi põhjalikumaks uuenduseks.

 

Personalirendiettevõtete Liit (EPREL) on tegutsenud aastast 2005 ja selle 16 aasta jooksul on töökeskkond Eestis pea tundmatuseni muutunud - tööandjakesksest tööturust on saanud töötajakeskne töötuturg. Olulisemad muudatused renditöö sektori toimimise võimaldamiseks on seadustesse sisse saanud ning renditöö mahud kasvanud suuremaks, kui nii mõnegi traditsioonilise majandussektori omad.

 

Teenusmajanduse Koda on 11 tegutsemisaasta jooksul teinud tööd selle nimel, et Eesti oleks jätkusuutlik, efektiivne ja edukas riik. Koda seisab väärtuste eest, mis toetavad targa majanduse arengut ja võimaldaks riiki tuua ka väliseksperte, keda meil Eestis paraku aina vähem saada on.


Lisa kommentaar

Email again: