Kommenteeri

Toimus töörände infohommik

18. märtsil toimus Siseministeeriumi korraldatud infohommik teemal "Töörändega seotud väljakutsed". Siseministeerium andis ülevaate rändestatistikast, olukorrast Eesti tööjõuturul ja töörändega seotud probleemidest ning PPA tegi ülevaate migratsioonijärelevalvest 2020. aastal. Ühisele infohommikule olid kaasatud nii tööandjate organisatsioonid kui erialaliidud.

Lauaringis, kaardistamaks peamisi murekohti ja ootusi töörände vaates, toodi peamiste murekohtadena välja:

 • Hooajatööga seotud murekohad (viiruse tõkestamiseks seatud piirangute tingimustes välistööjõu kaasamine hooajatöödeks, hooajatöö loomakasvatuses).
 • Välistööjõud põllumajanduses (tööjõupuudus, lühiajaline töötamine ja palgakriteeriumi nõue).
 • Sisserände piirarvu kiire täitumine ja jagunemine juhuslikkuse alusel.
 • Kohalike töötajate asendamine välistööjõuga.
 • Meremeeste töötamise reguleerimine ja kontrollimine.


Peamised ettepanekud töörände regulatsiooni osas olid:

 • Sisserände piirarvu alt täiendavate kategooriate väljaarvamine (insenerid, välistöötajad usaldusväärse tööandja kutsel).
 • Valdkonnapõhise palgakriteeriumi kehtestamine.
 • Lühiajalise töötamise tingimuste ülevaatamine (sh arvestades põllumajandussektori vajadusi).
 • Renditööle kehtestatud deposiidinõude ülevaatamine.


Peamised töökorralduslikud ettepanekud olid:

 • Lühiajalise töötamise kinnitus ka ingliskeelsena.
 • Kaasaegsete IT lahendust loomine ja rändemenetlus infosüsteemi väljaarendamine.
 • Rändevõrgustiku kaasamine seadusloomes ja regulaarsete kohtumiste korraldamine.
 • Kohtumise korraldamine õpirände teemal.

Lisa kommentaar

Email again: