Kojast

Teenusmajanduse Koda ühendab ettevõtteid, kes väärtustavad tulevikku suunatud innovaatilisi ideid ja ärimudeleid ning häid inimesi. Head disaini, tehnoloogiakasutust ning vastutustundlikku ja säästlikku arengut.

Teenusmajanduse Koda on vabatahtlik teenusmajanduse ettevõtteid ühendav organisatsioon, kelle liikmeskonna moodustavad peamiselt edumeelsed IT-, tehnoloogia-, meditsiini- finants-, õigus-, konsultatsiooni ning loomevaldkonna ettevõtted.

Väärtustame koostööd ja teguseme aktiivselt klastrite ühendajana. Meie liikmete jaoks on oluline, et Eesti majanduslikku potentsiaali toetaks kaasaegne haridussüsteem, tööjõu- ja maksupoliitika ning tegevused, mis kujundavad Eestit kui atraktiivset investeerimissihtkohta.

Teenusmajanduse Koda loodi 2010. aastal 20 edumeelse ettevõtja poolt (vt asutajaliikmeid).

Tänaseks on meie liikmeskond kasvanud enam kui 100 liikmega organisatsiooniks. Lisaks toetume me oma tegevuses 4 klastrile: FinanceEstonia, MedicineEstonia, Filmitootjate ning Eesti Liikumistervise Klastrile.

Vt ka Koja põhikiri (PDF)