Teenusmajanduse koda

Liikmemaks

Teenusmajanduse Koja MTÜ liikmeks võivad olla kõik juriidilisi isikuid, kes jagavad meiega ühiseid väärtusi ja soovivad toetada innovatiivset ning säästlikku Eesti arendamist. 

Liikmemaksu määrad 2019. aastaks:

  • Ettevõtetes 0-12 töötajaga on liikmemaksu määr 300 eurot aastas (ühtlasi liikmemaksu alammäär).
  • Alates 13-st Eestis töötavate põhitöötajate arvust on liikmemaks 2 eurot töötaja kohta kuus ehk 24 eurot töötaja kohta aastas.

Liikmemaksu ülempiir ettevõttele on 4800.- eurot/aastas.

Arve võib soovi korral jagada osadeks.