Kommentaarid (6)

Merlin Seeman: soovime rohkem teadmuspõhist ettevõtlust

Fotol Hedmani tiimiliikmed

Advokaadibüroo Hedman juhtivpartner Merlin Seeman ütleb väljakutsetele alati “Jah!” ning vaatamata kiirele töötempole advokaadibüroo juhi, vandeadvokaadi ja kahe lapse emana leiab ta aega, et panustada ühiskonnale olulistesse algatustesse. Nende loetelu on tänaseks kasvanud muljetavaldavalt pikaks.

Merlin on Teenusmajanduse Kojaga aktiivne liige alates 2011. aastast, olles nii juhatuses kui ka nõukogus. Lisaks ta on aastaid juhtinud haridus- ja tööelu teemagruppi ning täna on Merlin juhtimas paindlike töösuhete töögrupi tööd.

Lisaks on Merlin leidnud läbi aastate ja erinevate projektide võimaluse ka ühiskondlikes teemades südamega kaasa lüüa. Ta on “Minu Lugu” ettevõtmise üks loojatest, samuti on ta möödunud aasta sügisel uksed avanud kood/Jõhvi kooli üks idee algatajatest ja kooli kaasasutajatest. Merlin on aastaid käinud koolides ja jaganud noortele praktilisi kogemusi reaalsest tööelust. Koos Hedmani tiimiga panustab Merlin ka noorte õigusteaduse mentorlus- ja praktikaprogrammidesse, toetades seeläbi õigushariduse praktilist arengut. Ta seisab tehnoloogiasektori huvide eest, sest mõistab ettevõtjate muresid, olles ka ise samas rollis - ta on iduettevõtte GDPR Register kaasasutaja ja juhatuse liige. GDPR Register aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel luua ning hallata kõiki isikuandmete kaitseregulatsiooniga seotud toiminguid ja dokumente, võimaldades muuhulgas koostada ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni jaoks isikuandmete töötlemise raporteid. 


Miks otsustas Hedman panustada Teenusmajanduse Koja tegemistesse?

Tehnoloogiakeskse advokaadibüroona seisab Hedman selle eest, et Eestis oleks rohkem teadmuspõhist ettevõtlust, mis loob kõrget lisandväärtust riigile ja meie inimestele. Teenusmajanduse Koda seisab targa Eesti eest, et teadmusmahukate teenuste sektor oleks hästi juhitud ja kaitstud. See kindlasti ühendab meid.  Teenusmajanduse Koda panustab sellesse, et professionaalid, kes annavad ettevõtjatele nõu nn advokaadid ja juristid, audiitorid, finantsnõustajad oleks rohkem haritud ja teadlikumad. Et neil oleks muudatustes lihtsam orienteeruda ning nendega kaasas käia. Hedmani tiimil on väga lai praktiline kogemus ning selle pinnalt saame panustada ühistesse eesmärkidesse. Teenusmajanduse Kojas saame ka väga varakult olla arvamuse avaldajad ja kaasa rääkijad ning seadusloomele hinnangute andjad juba eelnõude tasandil. 


Mis on Sinu praegune põhifookus Teenusmajanduse Kojas?

Täna juhin paindlike töösuhete töögrupi tööd. Tehnoloogia ja digilahenduste arenguga on Eesti tänane tööseadusandlus muutunud iganenuks ning riigil tuleb senisest enam fokusseerida tööseadusandluse kaasajastamisele, et regulatsioonid ei jääks tegelikele vajadustele jalgu. Teenusmajanduse Koja liikmete küsitlusest selgus, et seadusandlusesse on vaja tuua iseseisva otsustusvõimega töötaja regulatsioon, muuta tähtajaliste töölepingute sõlmimise ja lõpetamise alused ning teha ka muud täpsustused regulatsioonis, muutmaks töösuhte raamistikku oluliselt paindlikumaks ja vastavaks tänasele tööturu vajadusele. 
________________

"Tehnoloogiakeskse advokaadibüroona seisab Hedman selle eest, et Eestis oleks rohkem teadmuspõhist ettevõtlust, mis loob kõrget lisandväärtust riigile ja meie inimestele.
Siin on meil Teenusmajanduse Kojaga väga
sarnane mõtteviis ja visioon targast Eestist."


________________Tänased tööturu trendid on hoopis midagi muud, kui näiteks kümme aastat tagasi. Milliseid positiivseid muudatusi see kaasa on toonud, millised on peamised takistused?

Ühe näitena muutustest tooksin välja, et Statistikaameti andmetel oli Eestis 2021. aastal 582 600 palgatöötajat, kellest kaugtööd tegi 180 800 inimest ehk 27,8% kõigist tööga hõivatutest. Kaugtöö tegemise kujunemine ning järjest enam digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt ongi olnud üks positiivsemaid arenguid töösuhetes viimaste aastate jooksul. Kahjuks, hoolimata kaugtöö olulisusest, ei ole tööseaduse regulatsioonis antud teema piisavalt reguleeritud ning nii tööandjate kui töötajate kohustused ei ole antud küsimuses tasakaalus.


Mis on Teenusmajanduse Koja paindlike töösuhete töögrupi fookuses, kuhu tahaksite jõuda?

Suve alguses soovime välja tuua oma muudatusettepanekud. Oleme kohtunud ettevõtjate ja erinevate organisatsioonidega ning kõigil on samad mured. Meie eesmärk on asuda sisulistesse läbirääkimistesse ning jõuda muudatusettepanekutega Riigikogu saali. See oleks meie ühine suur töövõit.
 

Millised on olnud viimaste aastate tervisekriisi olulisemad õppetunnid ja muutused?

Hedmanis oleme suutud väga kiiresti korraldada kodust tööd nii, et hoida kriisis oma töötajaid. Väga palju oleme panustanud sellesse, et hoida tiimi ühtsust, koostööd, kreatiivsust ja arenguvõimet. Tõime Hedmanisse erialaste koolituste kõrvale ka enesearengu ja tasakaalu teemad. Väga hea tagasiside sai näiteks hingamiskoolitus, mille raames õppisime kogu tiimiga erinevaid hingamistehnikaid. Lisaks saime ennast täiendada ka une ja stressi teemadel.  Kui tavapärane töörutiin tuli tagasi, tegime Hedmani kontoris muudatusi, et töökeskkond oleks veelgi töötajasõbralikum. Toetame ka töötajate tervisekindlustust, et meie töötajatel oleks parem ligipääs eriarstide juurde. 


Milliseid muutuseid me Eestis vajame, et oleksime rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja atraktiivne? 

On väga oluline, et Eesti ettevõtjatel oleks võimalik värvata välistöötajaid ka spetsialistide tasemel. Kui me tahame ka tulevikus olla uute tehnoloogiate arendajad ja eksportijad, siis oma elanikkonnaga ei suuda me maailmatasemel konkureerida.  Ukraina kasvuettevõtted otsivad täna võimalusi oma äri kolimiseks Euroopasse, kuid Eesti ei ole nende esimene valik. Näiteks Portugal pakub ettevõtjatele soodustusi maksunduse ja elamistingimuste osas. See on oluline arutelukoht riiklikul tasandil, kas ja kui palju soodustusi me võiks ettevõtjatele pakkuda, et meelitada Eestisse rohkem ettevõtteid. 


Taustaks:
Hedman on äri- ja ühinguõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo, mis nõustab teenus- ja tootmissektorit digitaliseerimise protsessides. Hedman teeb koostööd tehnoloogiaettevõtetega, kes kaasavad investeeringuid, loovad uudseid digitaalseid teenuseid ja laienevad rahvusvahelistele turgudele. Hedman toetab oma kliente osanike- ja aktsionärisuhete korraldamises, tehnoloogiaõiguses, ühinemistel ja ülevõtmistel, äriühingute piiriülestel liikumistel, IT-õiguses ning andmekaitse, maksuõiguse ja intellektuaalomandi küsimustes. Hedmani tiim on uute tehnoloogiate ja ärimudelite usku ning lisaks juriidilisele nõustamisele on Hedman ka ise idufirma GDPR Register asutaja.

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (6)
dgDpItsXxG FuhDfEzeNwasPB · 4. juuni 2022
vCFxPYjoXe nZuSpQAkVH · 4. juuni 2022
APjZGCTNI PcYsXkQgW · 22. juuni 2022
CzSEoPfvjYQFIBrg uDWztTNvrHsXg · 22. juuni 2022
OSMLTtdRxaNoj yLVEBQCrvGm · 28. juuni 2022
yrYmsLWPBoNEGAT TpsaFmqEezctMhdL · 28. juuni 2022