Kommentaarid (2)

Kuidas me kestame?

#kuidasmekestame arutelusari kutsub kogukondi rahvastikumuutustele lahendusideid otsima

Teadlased ennustavad Eestile lähimateks kümnenditeks rahvaarvu jätkuvat ja olulist kahanemist. Kui tõsisesse ohtu seab see riigi toimimise, kuidas mõjutavad rahvastikutrendid meist igaühe elu ning mida ette võtta muutustega paremini kohanemiseks, on küsimused, millele #kuidasmekestame arutelud kuni novembri lõpuni vastuseid otsivad.

Rahvastikumuutused puudutavad rohkemal või vähemal määral meid kõiki – kahanev rahvastik võib ühel hetkel tähendada ohtu meie keele, kultuuri ja elukeskkonna säilimisele; senise pensioni- ja tervishoiusüsteemi jaoks ei jätku enam raha ja juba praegu pole teenused võrdselt kättesaadavad, sest suletakse koole, poode, raamatukogusid või päästekomandosid. Võime lasta demograafilistel trendidel vaikselt isevoolu minna, või trende muuta – seda saame teha siis, kui hakkame inimvara küsimusega teadlikult ja süsteemselt tegutsema.

Kollektiivsel tarkusel ja kogukonna jõul on ka keerulisematele probleemidele lahenduste otsimisel suur mõju. #kuidasmekestame arutelud on osalusarutelud ja aitavad luua platvormi ühiskondliku kokkuleppe sünniks. Isegi kui inimestel on lähtuvalt oma taustast ja elukogemusest erinevad seisukohad sündimuse, nutika rände ja tööhõivega seotud valikutes, tuuakse kõik lootused ja kõhklused aruteluruumi, mõtestatakse uut teadmist ja vahetatakse ideid. Sünergias sünnivad tulemusena konkreetsed tegevusettepanekud sellest, mida iga kogukond saab ise rahvastikumuutustega toimetulemiseks ette võtta, aga ka ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja riigile vajalikeks otsusteks.

Arutelu on oodatud korraldama kõik, kes tahaksid rahvastikuprotsesside mõjude osas kaasa rääkida: külaseltsid ja õpiringid, töökollektiivid ja asumiseltsid, erialaühendused ja ühes naabruskonnas elavad inimesed. Vabatahtlikud arutelujuhid saavad kaasa juhised ja materjalid, eksperdid aitavad aruteludes sündinud lahendusideid ettepanekuteks vormida ning algatuse meeskond pakub tuge nende viimiseks otsustajateni rahvaalgatusena või läbirääkimiste kaudu. Et arutelu õnnestuks, on selle eestvedajal kasulik aruteluprotsess kõigepealt osalejana läbi teha.

Uuri osalemisvõimalustest, vali endale sobiv ning registreeri oma #kuidasmekestame arutelu lehel https://kestame.rahvaalgatus.ee.

Kodanikualgatuslike arutelude sari tehakse teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EAS Work in Estonia programmi, Tallinna Tehnikaülikooli, Teenusmajanduse Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Projekti “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

Rohkem infot:
Maris Jõgeva
#kuidasmekestame arutelude koordinaator
maris@rahvaalgatus.ee, tel 53 421 726
https://kestame.rahvaalgatus.ee 

/foto autor: joonmeedia.ee/

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (2)
uMyojIUfvXSrQp LNipJXrZHDRqmc · 8. mai 2020
XdKWbOrmF fFPVIxwZBuGrCpR · 8. mai 2020