Teenusmajanduse koda

Lahendus

Jätta elanikule rohkem raha kätte - tuua turumehhanism tagasi riigiteenustesse. Keskmiste matemaatikal põhinev teenuste pakkumine, kus riik on otseselt või kaudselt teenuse osutaja, ei ole efektiivne.

Piisab internetipanga-sarnasest e-süsteemist, mille kaudu raha läheb otse inimesele. Sihtotstarbelistele kasutuskontodele (nt lasteaia-, põhihariduse-, üliõpilase hariduskonto, sotsiaalabikonto jms) laekuvad vajalikud toetused ning lõplik informeeritud otsus, kas, kus ja millist teenust vabalt turult osta, jääb targale kodanikule. See omakorda rikastab konkurentsi teenusepakkujate seas ning tõstab seeläbi teenuse kvaliteeti.  


Teenuste pakkumine vabal turul peegeldab tõepärasemalt turu, inimeste tegelikku vajadust, kuna teenuse ostja ja pakkuja vahel jääb ära vahemees. See tõstab inimese teadlikkust ja nõudlikkust teenuse suhtes ning jätab kodanikule rohkem kapitali sihtkontole. Väheneksid ka raha ümberjaotusega kaasnevad priiskavad kulutused. 

Targa e-süsteemi rakendamisel muutub Eesti globaalsele töötajale atraktiivsemaks. Ainult koos targa tööjõuga tuleb riiki ka suur investeerimiskapital, mis võimaldab tõsta meie riigi ning elanike elatustaset veelgi kõrgemaks. Vähendades riigi osatähtust teenuste osutamisel, tekib inimestel võimalus ise oma ressursse targalt suunata ning kasutada vastavalt vajadusele. See omakorda tagab efektiivselt toimiva väikeriigi ning jõuka elanikkonna. Lisaks ei riigieelarvet vähendades me sõltuma välistest struktuurifondidest. Oleksime lõpuks iseseisvalt majandav väikeriik. Võidavad kõik.

                    TARK INIMENE, TARK ÜHISKOND, TARK RIIK


                                                      Kui näed Koja visioonis väärtust,