Teenusmajanduse Koja missioon on muuta Eesti riigiks,
kus elanikule jääb rohkem vara kätte.
Elatustaseme tõusuga kõrgeneb ka inimeste heaolu.
Lisaboonusena toovad edukad inimesed endaga kaasa ka edukama riigi.


Ning tegelikkuses
 ei ole see kitsalt teenusettevõtjate missioon.
See on iga kodanikku puudutav missioon.