Toetame käibemaksuvabastuse piiri tõstmist 50 000 eurole

Teenusmajanduse Koda analüüsis ettepanekuid muuta käibemaksukohuslaseks registreerimise alampiiri ja teeb ettepaneku tõsta seda tänasega võrreldes oluliselt. Arvestades ka meie lähinaabrite juures kehtivate määradega peame optimaalseks seada sisse maksuvaba piir 50 000 eurot.

Seda toetab järgmine arutluskäik:

1. 25 000 eurose aastakäibega ettevõte on oma profiililt nn elustiili ettevõte, üheinimese ettevõte kuu käibega pisut enam kui 2000 eurot.

2. Antud muudatusel on 2 peamist eesmärki: esiteks vähendada alustavate ja väikeettevõtete halduskoormust ning vähendada samas ka järelvalvet tegeva asutuse halduskoormust, et suunata põhitähelepanu suure käibega ettevõtete maksuriskidega tegelemisele. Ning teiseks elavdada ettevõtlust ja soodustada alustavate ettevõtete turule tulekut ja kasvu.

3. Peamine, mis maksuvabastuse piiri 50 000 tõstmine ettevõtetele annab, on uute tegijate turule tuleku toetamine läbi pisut soodsama maksukeskkonna. See lihtsustab ettevõtlusega alustamist.
Samuti soodustab antud piir ka eraisikutele pakutavate kaupade-teenuste kättesaadavust kuna hinnasurve on madalam. Samuti ei maksa alahinnata selliste ettevõtete regionaalset aspekti, samuti võimalust, et sellise maksuotsuse mõju maapiirkondade ettevõtluse elavdamisel on suhteliselt suurem. On loogiline, et läbi selliste sammude väheneb ka surve sotsiaalkulude eelarvele.

Kokkuvõttes annab see olulise võimaluse vähendada riigi halduskoormust ning toetab ettevõtlusega alustamist. 50 000 eurose aastakäibe saavutab juba korralikult käima läinud väikeettevõte ja eriti soodustab see teenussektoris tegutsejaid ning motiveerib ka käibe senisest läbipaistvamat deklareerimist, misläbi võib hinnata ka varimajanduse vähenemist.

Seega käibemaksukohuslase piirmäära tõstmine 50 000 toetab sisuliselt kõiki valitsuse ees seisvaid ja deklareeritud eesmärke: muuta ettevõtluskeskkonda läbipaistvamaks, vähendada ettevõtete bürokraatiat ning muuta riigi enda halduskoormust väiksemaks.

16-25 000 tõstmine on pigem kosmeetiline muudatus ega anna mingit olulist efekti senisega võrreldes ettevõtetele ega säästa ka riigi halduskoormust.

Sellest tulenevalt toetame igati selge mõjuga muudatuste läbiviimist, mis toetavad ka EV poliitilisi eesmärke ning majanduskeskkonda tervikuna.