Teenusmajanduse uuring

2012. aastal kaardistas Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskus teenusmajanduse Eestis. Uuringu koos teenusmajanduse erinevate määratluste, võrdluse teiste riikidega ja hetkeseisu Eestis leiab siit.