Teema 2014

Koja 2014. aasta fookuses on oma tegevuse ning tarkade otsustega panustada võtmevaldkondadesse, millel on võimalikult suurim mõju üldise ettevõtluskliima arengule ning positiivsete näidete ja toimivate lahenduste tekkimisse.

Teenusmajanduse Koja tõstab 2014. aastaks olulisimana esile järgnevate valdkondade ettepanekud:

  1. Tark majandus – kaasaegsem ettevõtluse kasvu ning töökohtade tekkimist toetav maksukeskkond
  2. Tark tööjõud – kvalifitseeritud tööjõu puudus ning välistalentide jaoks Eestisse tööleasumise lihtsustamine
  3. Tark kapital – Eesti kui investeerimiskeskkonna parendamine
  4. Tervishoiusektori jätkusuutlikkus, sise- ja välisriiklik avatus – tööjõu eksport tervishoius raviteenuste ekspordiks