Tark riik

Tark riik on nii targa tööjõu kui targa kapitali eelduseks.

Tark riik on usaldusväärne ja pragmaatiline – seda valitsetakse mõistusega ning pikemat sihti silmas pidades. Tark riik suhtub oma kodanikesse ja ettevõtetesse lugupidavalt. Üha enam võrgustunud avalike teenuste valguses on ettevõtete asutamine, ümberregistreerimine ja kohalike üksuste loomine erinevates maailma riikides päevade kui mitte tundide küsimus. Ettevõtted ja ettevõtjad valivad omale tegutsemiseks selle riigi, mis pakub neile kõige paindlikumaid võimalusi äri ajamiseks. See ei tähenda massilist off-shorindust, vaid võimalust olla oma äriga maailma samalaadsete seas tippkonkurentsis.

Mis teeb riigist targa riigi? Teenusmajanduse ettevõtjate jaoks, kus suurimaks väärtuseks on tark inimene, leidlikkus, uued teravmeelsed lahendused ja võimalus pääseda ligi arendusi toetavatele rahadele, on targa riigi esmaseks tunnuseks tulevikku suunatud mõtlemine ja tegutsemine. Selleks tuleks kõigepealt säilitada ja tugevdada kodanikkonna kontrolli riigi juhtimise üle. See nõuab omakorda kaasaegsete lobiorganisatsioonide, sh kodanikuühenduste otsustusprotsessidesse kaasamist, avaliku sektori töötajate arvu kahandamist ning oluliste otsuste avalikku laiapõhjalist analüüsi.