Tark kapital

Tark kapital on majanduskasvu käivitavaks mootoriks.

Ei ole vahet, missuguses vanuses ja suuruses on ettevõte, igal juhul vajab see kasvamiseks kapitali. Uued rahastamismudelid arvestavad üha enam kapitali kaasaja vajadusi ning pakuvad tänapäevaseid kapitaliga kaasnevaid hüvesid. Kapitali, mis toob üheskoos rahaga ettevõttesse kaasa uued turud, majandussektori spetsiifilised teadmised, kaasaegsed juhtimisvõtted ja/või rahvusvahelise võrgustiku, nimetatakse targaks kapitaliks.

Tark kapital tuleb riiki niiöelda meelitada. Sinna, kus on paindlik ettevõtluskeskkond ja innovatiivsed rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõtted, tuleb tark kapital ise. Tark kapital on enamasti isiklik – see on raha, mis liigub koos inimese ja tema kogemustepagasiga. Seega, targa kapitali Eestisse meelitamisel peab panustama palju ka elukeskkonnale laiemalt – laia silmaringiga kosmopoliidid eeldavad harjumuspärasele võrdväärset taset ka kohalikku kultuuri, kööki, avalikku ruumi ning vaba aja veetmise võimalusi arvestades.

Eestis kumuleerunud tarka kapitali tuleb hoida Eestis või Eestiga seotuna. See ei tähenda piirangute kehtestamist kapitali väljaviimisele, vaid riigipoolset süsteemset tuge kapitaliturgudel tegutsevatele organisatsioonidele (EstVCA, äriinglid, jne). Projektid, mis võivad ühe investori jaoks olla liiga riskantse profiiliga, võivad saada raha, kui investorid saavad jagada oma ressursse ja oskusi.