Teema 2012

Teema 2012 – Avatud Eesti

Avatus ei ole meie, noorte ettevõtjate, jaoks mitte sõnakõlks, vaid kõige olulisem rahvusvahelise konkurentsieelise tegur. See tähendab laia maailmapilti, tolerantsust, õpihimu, paindlikkust, aktiivset suhtlemist, asjaajamise lihtsust ja kultuursust. Sellest ka meie Teema2012 dokumendi ja tegevuste pealkiri  – AVATUD EESTI.

Avatus on kahesuunaline tänav. Eestit ja Eesti ettevõtteid tervitatakse maailmas loovate ja sõbralikena, kui me ise tervitame samamoodi muu maailma saabumist Eestisse. Noored saavad maailmatasemel haridust, kui me tegeleme kohalike ülikoolide omavahelise võimujagamise asemel noorte maailmasaatmisega. Eesti talendid tahavad elada Eestis, kui siin tahavad elada muu maailma talendid. Me õpime globaalselt veebipõhiselt oma teenuseid müüma siis, kui me õpime neid ostma. Esimese sammu peab tegema Eesti ise. Avama end enne, kui ootame, et teised (meie endi ja teiste maade inimesed ja ettevõtted) meile avatud oleksid. Mõtlema, mida on meil pakkuda maailmale enne, kui saame küsida maailmalt vastuteeneid.

Teema2012 koondab endas teenusmajanduse ettevõtjate ettepanekud suurema avatuse suunas. Teenusmajanduse ettevõtjate jaoks on kõige olulisem, et KOGU EESTI:

  • talendid on rahvusvahelisel tasemel
  • ettevõtlus on maailma mastaabis konkurentsivõimeline ja eksportiv
  • tervis on korras ja
  • ruum on nii intellektuaalselt kui füüsilise keskkonnana kaasaegne.

Teema2012 ei sisalda eraldi hariduspaketti. Ometi peame ka hariduse avatust märksõnana ülimaks prioriteediks ja loodame selle teema juurde aasta pärast tagasi tulla. Tasuta kodumaine kõrgharidus on oluline küsimus, kuid noorte jaoks on see üha vähem ainuoluline. Noored talendid ei küsi, kas olla avatud. Nad on seda ja teevad oma haridusotsused teistel alustel.

Kõik suured muutused saavad alguse väikestest ja seetõttu ei koonda Teema2012 endas laiapõhjalisi loosungeid, vaid lihtsaid ja äratehtavaid ettepanekuid. Paljud neist on ettevõtjate endi kätes, paljude ettepanekute elluviimiseks vajame riigi koostööd ja tuge. Dialoog ja koostöö on avatuse üheks oluliseks komponendiks.