Team Estonia loob selge koordinatsiooni ja vastutusalad

Eesti majanduspoliitikat mõjutavate muutuste juhtimine on killustatud ja vajab senisest rohkem koostööd. Peame selle olukorra muutmiseks oluliseks erinevate tugistruktuuride koondamist ja selge koordinatsioonisüsteemi loomist.

Mida selgemad ja tugevamad on sellel suunal astutud sammud, seda parem on eeldatav tulemus.

Arvestades Eesti ettevõtete ees seisvaid 21.sajandi väljakutseid on üheks vältimatuks eelduseks rahvusvahelisustumine, väheste ressursside ja pehme kapitali koondamine, Selleks kõigeks on vaja ka riigi tasemel selget strateegilist ja järjepidevat muutuste juhtimist, mille koordinatsiooni me toetame ja tervitame.

Peaministri juhitav Team Estonia moodustamise initsiatiiv on tänaseks ainus arvestatav lahendus ja tuleks seetõttu kiirelt ellu rakendada.

Eestil ei ole enam aega teeselda tegevusi, vaid otsustada tuleb kiirelt ja tegutseda dünaamiliselt ning kasutada selleks kõiki oma ressursse.

Me peame endale aru andma, kus on Eesti jaoks kasvavad turud ja kes on meie konkurendid ning tegema senisest oluliselt rohkem omavahelist koostööd, vältima institutsionaalset rivaliteeti, vastandumist ning olema oma tegevustes järjepidevad.

Teenusmajanduse Koda koondab erinevates teabemahukates valdkondadedes tegutsevaid nn targa majanduse ettevõtteid. Meie valdkondlikus portfellis on olulisel kohal nii finantsteenuste, meditsiini-, IT-, tehnoloogia-, hariduse-, konsultatsiooni- kui loomemajanduse poliitikate kujundamine, milles läbimurre on Eesti majanduse struktuuri muutmiseks võtmetähtsusega.