UK-Estonia TechLink

UK-Estonia TechLink on Suurbritannia Saatkonna poolt algatatud programm era- ja avaliku sektori partnerluste loomiseks ja toetamiseks tehnoloogia, innovatsiooni ja teaduses valdkonnas.

Teenusmajanduse Koda soovib selles koostöös anda oma panuse, et Eesti nutikad ettevõtted saaksid läbi selle algatuse kiire stardi ühele Euroopa põnevamale turule ja ligipääsu ka maailma parimatele ülikoolidele ning teadlaste kogukonnale. Programmi põhifookus sobib suurepäraselt ka TMK prioriteetidega, milleks on lisaks teistele olulistele teemadele ka finantstehnoloogia, küberjulgeolek, biotehnoloogia, e-valitsus, “targa linna” lahendused ning haridust.

Seega ühendab programm nii Suurbritannia kui Eesti innovaatorid, ettevõtjad ja organisatsioonid läbi ühiste ürituste, kohtumiste kui äridelegatsioonide.

Ole tähelepanelik, proaktiivne ja juba peatse kohtumiseni!