Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooliga seob Teenusmajanduse Koda augustis 2015 sõlmitud strateegiline koostööleping, mis on suunatud meie võtmevalkonna teenuste arendamisele ja ülikooli uuenenud struktuuri toetava innovatsiooni ühendamisele.

Hea haridus ja innovatsioon on peamised komponendid, mis targa majanduse ettevõtteid aitavad, ning omakorda on meie teadmised need, mis aitavad ülikoolil pakkuda oma üliõpilastele parimat ettevalmistust elukestvaks õppeks.

Targa teenusmajanduse valkonna olulised osad on nii meditsiiin, haridus, loome- ja kultuurimajandus, audiovisuaalkunstid, IT kui ka seda toetavad riigivalitsemise üldised küsimused, misläbi luuakse sageli mõisteaparaat ja raamistik, mis toetab kaasaegsete teenuste arendmist.