Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Alates 2015. aasta sügisest oleme kaasatud partnerina Avalike teenuste mõttekoja töösse, kelle eesmärgiks on esmalt kaardistada kitsaskohad ning seejärel töötada huvikaitse korras välja mudelid, mis võimaldavad avada erinevate avalike teenuste osutamiseks turu, kaasates sellesse siis vabakonda laiemalt, sotsiaalseid ettevõtteid või teisi turuosalisi.

Oleme Eestis selle tee alguses ja ilmselgelt on siin palju kitsaskohti nii teadmiste, praktikate, kogemuse, ressurssi väheseusest tingituna, kuid eelkõige muidugi puuduvad Eestis vastavad jätkusuutlikud ja toimivad mudelid, mis avaliku halduse deinstitutsionaliseerimisele ja ka teenuste innovatsioonile kaasa aitaksid.

See on ka põhjus, miks Teenusmajanduse Koda on oma jõu ja nõuga selles projektis. Soovime toetada kogukondade tugevnemist ning teenuste innovatsiooni ja kättesaadavuse paranemist.

Projektis osalevad veel: Siseministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Balti Uuringute Instituut, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ja Eesti Liikumine Kodukant.