Õiguskantsler tegi ettevõtjaid puudutava ettepaneku Riigikogule

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku, mis puudutab äriühingu juhatuse liikmete õigust saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist. Selles küsimuses on õiguskantslerile poole pöördunud ka Teenusmajanduse Koda.

Pärast põhjalikku analüüsi leiab õiguskantsler, et kehtiv regulatsioon ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtte, ettevõtlusvabaduse ja omandipõhiõigusega.

Justiitsministeerium juba analüüsib äriühingu juhatuse liikme õigust töötuskindlustushüvitisele Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2015–2019 tuleneva ülesandena. Seetõttu loodetakse, et lahendus, mis aitab kaasa käesoleva ettepaneku täitmisele, töötatakse välja võimalikult kiiresti. Kokkuvõte Töötuskindlustusmakseid tasunud isikul on üldjuhul õigus saada sissetuleku kaotamise korral töötuskindlustushüvist.

 

Õiguskantsleri ettepaneku kogutekst:

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_5_riigikogule.pdf