MedicineEstonia

Medicine Estonia Eesti meditsiiniettevõtteid ühendav koostöökogu, mille eesmärk on tõsta Eesti meditsiiniteenuste konkurentsi- ja ekspordivõimet.

 

Medicine Estonia klaster on meditsiiniteenuste ekspordi arengut toetav organisatsioon, mis koondab Eesti edumeelseimad haiglad, kliinikud, laborid, rehabilitatsiooni- ja nõustamiskeskused, teadusasutused, ülikoolid ja valdkonna teised klastrid.

Medicine Estonia aitab läbi koordineeritud ühistegevuste tõsta liikmete konkurentsivõimet, arendada kontaktvõrgustikku ja tõsta valitud sihtturgudel teadlikkust liikmete poolt pakutavate ravivõimaluste kohta.

Meditsiiniteenuste eksport on üks võimalus, mis aitab tuua lisaraha Eesti meditsiinisüsteemi ning toetab seeläbi siinsete ettevõtete teenusearendust, mille läbi tõuseb patsientide rahulolu ja paraneb kvaliteetsete raviteenuse kättesaadavus.

Valdkonna areng on julgustuseks uutele investeeringutele Eesti meditsiinisektorisse ja sellega seotud valdkondadesse.

Hetkel on käimas klastri 2.0 strateegia ja eesmärkide uuendamine.

Oled oodatud ühinema ja kaasa mõtlema!

Lugege lähemalt Medicine Estonia klastri strateegia ja visiooni kohta siit.