Liikumistervise innovatsiooni klaster

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.

Klaster ühendab liikmed (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.

Eesti Spordimeditsiini klaster koondnimetusega SportEST loodi 2012 aastal ja koondab enamuse olulisemates Eesti spordimeditsiini ja tugi- ning lisa teenuseid pakkuvad asutustest. SportESTi loomise idee ja vajadus said alguse teadmisest, et Eestis on olemas igakülgsed võimalused, et pakkuda sportlastele heal tasemel laia valikut spordimeditsiini teenuseid koos kvaliteetsete ning mitmekülgsete treenimis- ja sportimisvõimalustega ning mida toetab ja võimalusi aitab realiseerida lisa- ja tugiteenuste võrgustik. Projekti oluliseks ajendiks on ka riiklike spordivaldkonna arendamisega tegelevate organisatsioonide soov suurendada Eesti sportlaste võimekust jõuda rahvusvahelistel suurvõistlustel medalikohtadele, mille osas spordimeditsiini teenustel (eelkõige ennetavate tegevuste kontekstis) on äärmiselt oluline roll. Samuti on eesmärk arendada valdkonda kui tervikut, suurendada vigastusi ennetavate tegevuste mahtu ning otsida võimalusi valdkonna teenuste pakkumiseks väljaspool Eestit. Konkreetselt ekspordile suunatud tegevusena panustatakse Medicine Estonia klastri tegevustesse ja ollakse selle partner.

SportESTi administratiivne tegevus on logistilises ja infrastruktuurilises mõttes suuresti koondunud Tondi linnaosas asuvale Audentese spordilinnaku territooriumile või selle vahetusse lähedusse, kus tegutsevad lisaks ka mitmed teised klastri partnerid. Klastri stateegiaga on võimalik tutvuda siin.

Teenusmajanduse Koda on Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner. Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on perioodil 1.11.2015-30.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.