Liikmelisusest

Koja liikmed saavad:

  • osaleda ning esitada teemasid Koja juhatuse koosolekuteks;
  • osaleda temaatilistes töögruppides ning mõjutada koos teiste ettevõtetega ettevõtluskliimat kujndavaid avaliku ja kolmanda sektori otsuseid;
  • võtta tasuta osa Koja korraldatud üritustest;
  • hääletada Koja iga-aastasel üldkoosolekul;
  • võimaluse oma äri tutvustamiseks Koja ürituste toetamise kaudu;
  • kutseid Koja partnerite ja Koja osaletud töögruppide üritustele, esindada oma valdkonna ekspertarvamusi Koja nimel;
  • lisada Koja logo oma kodulehele ning muudele firma turundusmaterjalidele;
  • eripakkumisi Koja partneritelt ning liikmetelt.

Liikmemaksu määrad 2017. aastal:

0-9 töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu kuni 300 000 eurot liikmemaksu määr 300 eurot;

10-20 töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu aastas  300 001 – 500 000 eurot liikmemaksu määr – 500 eurot;

21 – … töötajat või sotsiaalmaksuga maksustatav tööjõukulu aastas 500 001 – …  eurot liikmemaksu määr – 700 eurot.