FinanceEstonia

FinanceEstonia on ellu kutsutud eesmärgiga edendada finantsvaldkonna teenuste eksporti ning kohaliku kapitalituru arengut.

FinanceEstonia tegevuse tulemusena suureneb märkimisväärselt Eesti konkurentsivõime globaalsel finantsteenuste turul.

Me soovime  läbi FE tegevuse  tutvustada Eesti finantsvaldkonna võimalusi välisriikides ning arendada järjepidevalt kohalikku investeerimiskeskkonda.

FE aitab oma tegevusega kaasa sellele, et Eestisse tekiks uusi ettevõtteid, loodaks uusi töökohti ja kohalik kapitaliturg areneks  ning et paraneks  kapitali kättesaadavuse eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Soovime muuta Eesti atraktiivseks nii innovaatilisi finantsteenuseid arendavatele  startupidele kui  selliseid teenuseid juba pakkuvatele ettevõtetele.