Filmiklaster

Filmiklastri näol on tegu kõiki tõsiseid Eesti filmitootjaid ühendava koostööklastriga, millel on suured plaanid. Muuhulgas läbi koostöö kogu Eesti audiovisuaalsektorile uue hingamise ja tähenduse andmine, filmitootjate koondamine ning teiste sellega paralleelselt kulgevate targa majanduse ettevõtete kaasamine. Olgu see siis Eesti turgu loov ja välistootjaid Eestisse meelitav cash rebate juurutamine, mis saab teoks juba uuel aastal, ekspordile suunatud Filmikeskuse rajamine kui mitu muudki sektorit uuendavat ja toetavat plaani. Päris kindlasti leiavad siit uusi värskeid ideid sünergiat ja koostöökohti ka kõik meie tänased liikmed.

Soovime, et sellest koostööst kasvab välja ka Eesti filmitegijate päris esimene Oscar, mis on veel ägedam kui nominatsioon.