Tervise Tegu

Tervise Tegu on tunnustus, millega Teenusmajanduse Koda tõstab esile era- või avaliku sektori, organisatsiooni, ettevõtte või üksikisiku panust – tegu Eesti tervishoiu edendamisel.

Tunnustame tegijat, kelle silmapaistev panus tõstab Eesti inimeste teadlikkust või otsustajate otsuste kvaliteeti, mis kõik toovad kaasa meie ühise suurima vara – Eesti inimeste tervise – paranemise.

Kandidaate sellele tunnustusele võivad esitada kõik – nii professionaalsed erialaorganisatsioonid, valdkonda jälgivad üksikisikud, avalikud insitutsioonid kui kolleegid, kes on seismas selliste suurte tegude taga ja tegijate kõrval.

Konkursi laiem eesmärk on seega tunnustada inimest ja tegu, kelle panus aitab kaasa terviseedenduse või tervishoiusüsteemi toimimisele laiemalt. Meie soov ja eesmärk oleks selle käigus tuua kokku erinevad huvigrupid, otsustajad, asjasse puutuvad osapooled ning edendada nii terve-olemise teadvustamist kui ka väärtustada selliste muutuste esilekutsumiseks vajalike sammude olulisust.

Tutvu ka Tervise Tegu konkursil äramärgitutega.