Teenusmajanduse koda

Partnerid

Kõige suurem kapital on inimesed ja teadmised! TMK on avatud koostööle väga erinevate organisatsioonidega. Puutume targa teenusmajanduse arengu eest seistes igapäevaselt kokku väga erinevate organistsioonide ning institutsioonidega, kellega jagame ühist vaadet ja kelle toetus on meile oluline.

Oleme neist kolme organisatsiooniga sõlminud ka strateegilise koostöökokkuleppe, et tõsta valitud teemades avalikkuse teadlikkust, valdkondlikku kompetentsi ning pakkuda lisavõimalusi oma liikmetele. Samuti soovime anda organisatsioonina ühiskonnale tagasi oma teadmisi ja kogemusi, mis aitavad koostöös ülikoolidega tõsta ka noorte spetsialistide ettevalmistust ja valmisolekut sisenda tööturule.