Esindatus nõukogudes

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu – Erki Mölder (E9 Varad OÜ)
 • Arengufondi nõukogu – Ville Jehe (CINEUNIT OÜ) ja Sven Papp (Raidla Ellex Advokaadibüroo OÜ)
 • Eesti Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu – Esko Rips (Nafta Films OÜ), Andrus Raudsalu (Nukufilm OÜ)
 • E-tervise rakkerühm – Ardo Reinsalu (Ortopeedia Arstid OÜ), asendusliige Raul Niin (Dermantoonkoloogia Kliinik OÜ)
 • Innovatsioonipoliitika ja teaduspoliitika komisjoniga seonduv uus valdkondlik komisjon – Ander Ojandu (Civitta Eesti OÜ), asendusliige Yrjö Ojasaar (Solon Partners OÜ)
 • Maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu – Kuldar-Jaan Torokoff (advokaadibüroo FORT OÜ)
 • Nutika spetsialiseerumise juhtkomitee – Margus Žuravljov (Target One OÜ)
 • Teadus- ja haridusministeeriumi teaduspoliitika komisjon – Ander Ojandu (Civitta Eesti AS)
 • Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse edendamise juhtrühm – Mati Nõmmiste (Grant Thornton Rimess OÜ)
 • Justiitsministeeriumi konkurentsivõimelise ärikeskkonna juhtrühm – Valter Võhma (Hedman Partners & CO OÜ)
 • Rahandusministeeriumi auditidirektiivi ja -määruse ülevõtmist ettevalmistav töörühm – Veiko-Joel Kokk (KPMG Advokaadibüroo)
 • Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu – Irja Rae (Fontes PMP OÜ)
 • Õigusloome vähendamise ekspertkomisjon – Allar Jõks (Advokaadibüroo Sorainen), Jüri Raidla (Raidla Ellex Advokaadibüroo OÜ)
 • E-ekspordi kontseptsiooni väljatöötamise projekti juhtkomitee – Kaido Kaljulaid (Finance Estonia)
 • Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ juhtkomitee – Merlin Salvin (Hedman Partners & CO OÜ)
 • Innovatsiooni edendavate avaliku sektori hangete juhtrühm – Evelyn Sepp, asendusliige Inga Raukas (Allianss Arhitektid OÜ)